Без категория

Обяви за свободни работни места РИО Бургас

Настоящата страница за свободни работни места в Бургас има единствено и само информативна цел.

Цялостна информация относно свободните работни места може да получите от съответната образователна институция подала заявка за свободно работно място. Нужните документи за кандидатстване за съответното работно място в община Бургас се подават в конкретната образователна институция а не в РИО Бургас

Каква е функцията на РИО Бургас относно свободните работни месата

Като държавна институция в РИО Бургас може да откриете обявени свободни работни места, които се отнасят към други държавни институции. Това е мястото на което ще откриете обявените към момента свободни работни места в Рио Бургас включващи в себе си следните позиции:

• Учители

• Работник поддръжка

• Учител по музика

• Учител по английски език

• Учител практическо обучение с професионално направление учител по икономика

• Учител детска градина

• Учител по български език и литература

• Кариерен консултант

• Учител/старши учител па английски език

• Заместник-директор административно-стопанска дейност

• Заместник-директор по учебна дейност и др.

Обяви за свободни работни места РИО Бургас

В графата обяви ще видите всички свободни работни места, които са заявени от държавните институции. Право на обява за работа имат единствено и само държавни учреждения, като за целта подават заявление с нужната информация за да бъде предоставена обявата на гражданите в сайта на РИО Бургас.

Как да кандидатстваме за свободно работно място в РИО БУРГАС

Основната цел на информацията в РИО Бургас е от информативен характер. В сайта може да видите информация относно свободните позиции, населените места и общината на местоработата.

За да кандидатствате по съответната обява е нужно да приготвите всички необходими документи посочени в графата. Имайте в предвид, че всяка една обява има и краен срок за кандидатстване.

Ако имате допълнителни въпроси към съответната работна позиция има посочен телефон за връзка. Нашият съвет е да звъннете предварително, за да се уверите, че всички необходими документи и изисквания от страна на държавната институция, обявила свободното работно място в РИО Бургас, са в наличност при вас.

Къде да кандидатствате за свободно работно място от РИО Бургас.

Кандидатури не се приемат в РИО Бургас. За да кандидатствате е необходимо да отидете до съответната институция обявила работното място. В графата са показани свободните работни места с техните адреси по градове. Имайте в предвид, че всяка една държавна институция работи с различно работно време.

Информация за свободни работни места в РИО Бургас

Клеймо за времеОбщинаНаселено мястоИме на училището/ детска градинаСвободна позициячл. от КТНеобходими документиСрок за кандидатстванеТелефон за връзка
17.01.2020 13:15:54Приморскофилиал с. Ново ПаничаревоДГ “ Русалка „учителчл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТзаявление до директора, автобиография, диплома за завършена пред.училищна педагогика, свидетелство за съдимост07.02.2020 17:00:000550 3 21 29
17.01.2020 13:13:36Приморскофилиал с.ВеселиеДГ “ Русалка „учителчл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТзаявление до директора,автобиография, диплома за завършена пред.училищна педагогика,свидетелство за съдимост,07.02.2020 17:00:000550 3 21 29
15.01.2020 11:39:32Руенс.ЧерешаОУ“Христо Ботев“работник-поддръжкачл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ• Документ за самоличност/връща се веднага/
• Заявление за заемане на длъжността
• Трудова автобиография-СV
• Трудова книжка.
• Медицинско свидетелство./представя се при сключване на трудовия договор/
• Свидетелство за съдимост ./представя се при сключване на трудовия договор/
22.01.2020 15:00:000884890573
15.01.2020 11:11:44БургасБургасПГСАГ „Кольо Фичето“Учител по музикачл.114 или 111, във връзка с чл.70 от КТ1. Заявление до Директора 2. Мотивационно писмо 3. Автобиография – европейски стандарт 4. Референция от настоящ или бивш работодател 5. Документ за завършено образование, придобита специалност или присъдена професионална квалификация – копие 6. Трудова книжка – копие 7. Документ за самоличност31.01.2020 16:00:000879005354
15.01.2020 10:33:35БургасБургасПГМКР „Свети Никола“Учител по английски езикчл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТНеобходими документи:
1. Заявление до директора;
2. CV/Автобиография – европейски формат;
3. Документ за самоличност – за сверка;
4. Копие от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция;
5. Копие от трудовата книжка;
6. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО;
7. Други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции – копие;

Документи при постъпване на работа:

1. Свидетелство за съдимост (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 6 месеца);
2. Документи по Наредба № 4/24.10.2016г., доказващи отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците – Удостоверение от Диспансер за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; документ от СБАЛПФЗ, че лицето не страда от белодробна туберколоза с бацилоотделяне;
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца).

Кандидатите да отговарят на необходимите критерии, заложени в Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т.1 към Наредба № 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

• Документите се подават в сградата на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас, ул. Индустриална №1 от 15.01.2020г. до 30.01.2020г. от 08:00 до 16:00 часа
С одобрените кандидати ще се проведе интервю на 03.02.2020г.
30.01.2020 16:00:000878639046/ 056893489
15.01.2020 10:27:28БургасБургасПГМКР „Св. Никола“Учител практическо обучение с професионално направление учител по икономикачл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТНеобходими документи:
1. Заявление до директора;
2. CV/Автобиография – европейски формат;
3. Документ за самоличност – за сверка;
4. Копие от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция;
5. Копие от трудовата книжка;
6. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО;
7. Други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции – копие;

Документи при постъпване на работа:

1. Свидетелство за съдимост (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 6 месеца);
2. Документи по Наредба № 4/24.10.2016г., доказващи отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците – Удостоверение от Диспансер за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; документ от СБАЛПФЗ, че лицето не страда от белодробна туберколоза с бацилоотделяне;
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца).

Кандидатите да отговарят на необходимите критерии, заложени в Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т.1 към Наредба № 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

• Документите се подават в сградата на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас, ул. Индустриална №1 от 15.01.2020г. до 23.01.2020г. от 08:00 до 16:00 часа
С одобрените кандидати ще се проведе интервю на 24.01.2020г.
23.01.2020 16:00:000878639046/ 056893489
14.01.2020 15:37:41БургасБургасДетска градина „Ханс Кристиан Андерсен“Учител детска градиначл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ1. Заявление до директора.
2. Диплом за завършено образование /копие/ и квалификации.
3. Професионална автобиография /европейски формат/.
4.Свидетелство за съдимост /при постъпване/.
5. Медицинско свидетелство /при постъпване/.
6. Медицинско удостоверение от Център за психично здраве /при постъпване/.
7. Трудова или служебна книжка /копие/.
8. Лична здравна книжка /при постъпване/.
9. Документ за самоличност /копие/.

20.01.2020 12:00:00056/832078 ; 816322
14.01.2020 13:08:45БургасБургасПГЕЕ „Константин Фотинов“учител по български език и литературачл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТЗаявление до директора – свободен текст
Професионална автобиография – европейски формат
Копие от документи удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация
Свидетелство за съдимост; Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет; карта за предварителен медицински преглед – предоставят се при сключване на трудов договор.
17.01.2020 04:00:00056/817696; 0884945739
14.01.2020 11:18:39Бургасгр. БургасЦентър за подкрепа на личностното развитие – БургасКАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТпо чл.68, ал.1 ,т.1 и във връзка с чл.70 от КТ – 1 щатна бройкаИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Минимален професионален опит за заемане длъжността .
2. Минимална образователна степен – бакалавър /магистър.
3. Професионална област – от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ професионални направления „Психология“,“Социология“,“Социални дейности“
Област от висшето образование „Хуманитарни науки“ професионално направление „Философия“
Допълнителна квалификация – педагогика

4.Компютърни умения, работа с интернет ,MS offise, Microsoft Excel и комуникации в интернет пространството ;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
1. Заявление до директора
2. CV – европейски формат
3. Документ за самоличност
4. Документ за завършено образование и придобита квалификация и копие
5. Сертификат GCDF- Bulgaria и копие на този документ
6. Други документи,удостоверяващи различни умения,компетенции и копие
7. Трудова книжка или препис-извлечение на трудовата книжка и копие

ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР:
1. Свидетелство за съдимост
2. Удостоверение от Диспансер за психично здраве,че лицето не се води на отчет за психично заболяване – за учители
3. Медицинско свидетелство.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ : от 15.01.2020г. до 31.01.2020г.
НА АДРЕС : Бургас , ул. „Райна Княгиня „ 11 , тел. 056/ 844 551 , 056/ 844-550
Интервю с кандидатите ще се проведе на 04.02.2020г.


31.01.2020 16:00:00056/844550
14.01.2020 10:45:54БургасБургасПрофесионална гимназия по туризъмТехнически изпълнител и ТРЗ – кандидатите да имат стаж минимум 3 години на подобна длъжност, отлична компютърна грамотност, работа с ТРЗ, Джей Софт и други подобни приложения. Документи се приемат в канцеларията от 09.30 до 14.30 ч. подадени лично. Документи, изпратени по пощата няма да се приемат!чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ1.Заявление до директора.
2. Документ за самоличност /копие/.
3. Диплом за завършено образование /копие/ и квалификации.
4. Професионална автобиография /европейски формат/.
5. Трудова книжка /копие/.
6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни.
7. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУ – саморъчно написана
8.Свидетелство за съдимост /при постъпване/.
9. Медицинско свидетелство /при постъпване/.
10. Медицинско удостоверение от Център за психично здраве /при постъпване/.

22.01.2020 14:30:00056 54-59-03
14.01.2020 09:32:20БургасБургасПрофесионална гимназия по мханоелектротехника и електроникаУчител/старши учител па английски езикчл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ1.Заявление до директора;
2. CV/Автобиография – европейски формат;
3. Документ за самоличност – за сверка;
4. Копие от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция.
5. Копие / препис-извлечение от трудовата книжка;
6. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО – саморъчно написана;
7. Други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции – копие;
ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР:
1. Свидетелство за съдимост
2. Документи по Наредба № 4/24.10.2016, доказващи отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците – Удостоверение от Диспансер за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; документ от СБАЛПФЗ, че лицето не страда от белодробна туберкулоза с бацилоотделяне;
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа /при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца/
31.01.2020 16:00:000886419215
14.01.2020 08:09:09Бургасгр.Бургас, кв.Долно ЕзеровоОсновно училище „Христо Ботев“Работник-поддръжкачл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ1. Заявление до директора.
2. Документ за самоличност.
3. Професионална автобиография.
4. Документ за завършено образование.
5. Ксерокопие на трудовата книжка.
6. Свидетелство за съдимост.
7. Медицинско удостоверение за пригодност за работа.
20.01.2020 15:00:00056/580202, 056/580179
13.01.2020 13:49:35Бургасгр. БургасОсновно училище „Христо Ботев“, кв. Победаучител по български език и литература в прогимназиален етапчл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТИзисквания за заемане на длъжността:
-Да имат завършено висше педагогическо образование – степен бакалавър или магистър;
– Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление;
– Да не са лишавани от правото да упражняват професията;
– Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
– Да не страдат от заболявания, застрашаващи живота, здравето и възпитанието на учениците;
Необходими документи:
01. Заявление до директора на училището;
02. Документ за самоличност (копие);
03. Трудова автобиография (CV)-европейски формат;
04.Документ за завършена степен и специалност за висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (копие);
05. Документ за професионална-квалификационна степен, ако кандидатът има такава;
06. Трудова книжка (копие) или препис-извлечение;
07. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО – попълва се при подаване на документи;
08. Други документи , удостоверяващи различни знания, умения и компетенции(копие)
Документите, необходими за кандидатстване, се представят и в оригинал за установяване на идентичност с копията.
При постъпване на работа и сключване на трудов договор:
1. Свидетелство за съдимост.
2. Документ по наредба №4/24.10.2016г., доказващ отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците.
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване на работа или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца).
21.01.2020 16:00:00056/842637
13.01.2020 12:30:39Бургасгр. БургасОсновно училище „Христо Ботев“, кв. ПобедаЗаместник-директор административно-стопанска дейностчл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТИзисквания за заемане на длъжността:
-Да имат завършено висше икономическо образование – степен бакалавър или магистър;
– Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление;
– Да не са лишавани от правото да упражняват професията;
– Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
– Да не страдат от заболявания, застрашаващи живота, здравето и възпитанието на учениците;
Необходими документи:
01. Заявление до директора на училището;
02. Документ за самоличност (копие);
03. Трудова автобиография (CV)-европейски формат;
04. Документ за завършена степен и специалност за висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (копие);
05. Документ за професионална-квалификационна степен, ако кандидатът има такава;
06. Трудова книжка (копие) или препис-извлечение;
07. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО – попълва се при подаване на документи;
08. Други документи , удостоверяващи различни знания, умения и компетенции (копие)
Документите, необходими за кандидатстване, се представят и в оригинал за установяване на идентичност с копията.

При постъпване на работа и сключване на трудов договор:
1. Свидетелство за съдимост.
2. Документ по наредба №4/24.10.2016г., доказващ отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците.
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване на работа или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца).


21.01.2020 16:00:00056/842637
13.01.2020 12:18:55Бургасгр. БургасОсновно училище „Христо Ботев“ кв. ПобедаЗаместник-директор по учебна дейностчл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТИзисквания за заемане на длъжността:
-Да имат завършено висше образование – степен бакалавър или магистър по специалността „Педагогика“;
– Да имат минимум 3 години педагогически стаж.
– Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление;
– Да не са лишавани от правото да упражняват професията;
– Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
– Да не страдат от заболявания, застрашаващи живота, здравето и възпитанието на учениците;
Необходими документи:
01. Заявление до директора на училището;
02. Документ за самоличност (копие);
03. Трудова автобиография (CV)-европейски формат;
04. Документ за завършена степен и специалност за висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (копие);
05. Документ за професионална-квалификационна степен, ако кандидатът има такава;
06. Трудова книжка (копие) или препис-извлечение;
07. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО – попълва се при подаване на документи;
08. Други документи , удостоверяващи различни знания, умения и компетенции(копие)
Документите, необходими за кандидатстване, се представят и в оригинал за установяване на идентичност с копията.

При постъпване на работа и сключване на трудов договор:
1. Свидетелство за съдимост.
2. Документ по наредба №4/24.10.2016г., доказващ отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците.
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване на работа или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца).


21.01.2020 16:00:00056/84-26-37
13.01.2020 11:46:37БургасБургасПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“портиер в общежитие към гимназиятачл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТo Заявление до директора на училището;
o Автобиография;
o Копие от документи за завършена степен на образование;
o Препис – извлечение или копие на трудова книжка;
17.01.2020 16:00:00056 / 88-12-27
13.01.2020 10:34:58Несебъргр. НесебърСУ „Любен Каравелов“Прислужникчл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ1. Заявление до директора
2. Автобиография
3. Копие надиплома за завършено образование
4. Копие на трудова книжка
24.01.2020 16:00:000878562593
09.01.2020 13:01:39БургасБургасСУ „Петко Росен“Учител в ГЦОУД – 2 щ. бр. (начален етап)чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТИзисквания за заемане на длъжността:
1.Заявление до директора
2. CV/Автобиография – европейски формат;
3. Документ за самоличност – за сверка;
4. Документ за висше образование с присъдена професионална квалификация;
5. Копие от трудовата книжка;
6. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО .
7. Други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции – копие;
16.01.2020 16:00:00056/852 – 187
09.01.2020 12:54:47БургасБургасСУ „Петко Росен“огнярчл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТНеобходими документи:
1. Заявление до Директора на училището.
2. Копие от Дипломата за завършено образование и квалификации.
3. Професионална автобиография.
4. Копие от трудовата книжка.
5. Свидетелство за съдимост – представя се при сключване на трудов договор.
6. Медицинско свидетелство – представя се при сключване на трудов договор.
7. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО .
8 . Други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции – копие.

Изисквания за кандидатстване:

1. Средно образование.
2. Правоспособност за огняр.
16.01.2020 16:00:00056/852-187
07.01.2020 09:42:02СозополСозополСУ „Св. св. Кирил и Методий“Учител в начален етапчл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ1. Заявление до директора на СУ,,Св.Св.Кирил и Методий”- гр. Созопол
2. Професионална автобиография /Европейски формат/
3. Диплома за завършена степен и специалност на висше образование /копие/
4. Документи, удостоверяващи придобит трудов или осигурителен стаж и професионален опит – трудова / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит /копия/
5. Документи по преценка на кандидата – за компютърна грамотност, грамоти, награди, сертификати и др.
6. Декларация по чл.215 от ЗПУО.
16.01.2020 16:00:000884379641
07.01.2020 09:41:04СозополСозополСУ „Св. св. Киирл и Методий“Учител по физическо възпитание и спортчл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ1. Заявление до директора на СУ,,Св.Св.Кирил и Методий”- гр. Созопол
2. Професионална автобиография /Европейски формат/
3. Диплома за завършена степен и специалност на висше образование /копие/
4. Документи, удостоверяващи придобит трудов или осигурителен стаж и професионален опит – трудова / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит /копия/
5. Документи по преценка на кандидата – за компютърна грамотност, грамоти, награди, сертификати и др.
6. Декларация по чл.215 от ЗПУО.
16.01.2020 16:00:000884379641
06.01.2020 11:21:42БургасБургасПГКПИДомакинчл. 68 ал.1 т.1 и ал.4 от КТ и във връзка с чл.70 от КТ1.Заявление до Директора
2.Професионална автобиография
3.Диплома за завършено образование /средно-специално/
4.Трудова книжка
5.Мотивационно писмо
6.Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец
30.01.2020 17:00:000877086622
06.01.2020 11:16:04БургасБургасПГКПИУчител информационни технологиичл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ1.Заявление до Директора
2.Професионална автобиография
3.Диплома за завършено висше образование
4.Документ за придобита квалификация “ Учител“
5.Документ за владеене на англ.език
6.Трудова книжка
7.Мотивационно писмо
8.Учителско портфолио
9.Декларация за съгл.за обработка на лични данни по образец
30.01.2020 17:00:000877086622
27.12.2019 10:31:07БургасБургасПрофесионална гимназия по механоелектротехника и електроникаУчител теоретично обучение/практическо обучение по технология на машиностроенето и металорежещи машини.чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ1.Заявление до директора;
2. CV/Автобиография – европейски формат;
3. Документ за самоличност – за сверка;
4. Копие от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция.
5. Копие / препис-извлечение от трудовата книжка;
6. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО – саморъчно написана;
7. Други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции – копие;
ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР:
1. Свидетелство за съдимост
2. Документи по Наредба № 4/24.10.2016, доказващи отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците – Удостоверение от Диспансер за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; документ от СБАЛПФЗ, че лицето не страда от белодробна туберкулоза с бацилоотделяне;
3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа /при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 месеца/
Подборът ще се извърши по документи и събеседване.
24.01.2020 16:00:000886419215

Leave a Reply

Всички прарва запазени