Без категория

Училища община Руен

Община Руен се намира в Югозиточната част на Република България. Тя е една от съставите части на област Бургас. Общата площ на общината е 689,937 km2. Като част от територията на област Бургас, тя  заема близо 9% от общата площ. Общината граничи с Поморие, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Смядове, Шумен, Дългопол, Долни Чифлик.

Население на община Руен

По последни данни от 2013 година населението на общината е близо 29 000 души. Разпределено по етнически състав, 85% от тях се самоопределят като турски етнос, 8% като ромски етнос и едва 7% от гражданите на община Руен като граждани с български етнос.             Общината има 41 населени места:

 • Билка
 • Вишна
 • Вресово
 • Добра поляна
 • Добромир
 • Дропла
 • Дъскотна
 • Дюля
 • Заимчево
 • Зайчар
 • Звезда
 • Каменяк
 • Каравельово
 • Листец
 • Люляково
 • Мрежичко
 • Планиница
 • Подгорец
 • Преображенци
 • Припек
 • Просеник

Природни забележителности в община Руен

Общината е сравнително богата на природни забележителности. Едно от най-прочутите забележителности е скалното образование „Чудните скали“ което се намира на десния бряг на река Луда Камчия. Друго скално образование което е популярно сред местните жители е „Костенурката, което се намира в близост до река Балабандере. Други две, не чак толкова популярни, но интересни скални образивания са „Свинската глава“ и „Професора“.

Училища в община Руен


Код по НЕИСПУО
ОбщинаНаселено мястоПълно наименованиеДиректорАдрес на училищетоМобилен телефон за връзка с директораСтационарен телефон за връзка с директораТелефон за връзка с училищетоТелефон за връзка с училищетое-mailсайт
1200904РуенЯбълчевоНачално училище „Д-р Петър Берон“Пенка Дечева8542  с.Ябълчево,общ.Руен,обл.Бургаска884101021 884101021 nu_yabal4evo@abv.bg nuyabalchevo.com
2200907Руенс. ВресовоОсновно училище „Д-р Петър Берон“Динко Костадиновс. Вресово,  общ. Руен,  обл. Бургас887823357 0876508110 oupetarberon_vresovo@abv.bgpetarberon.eu
3200908Руенс. Добра полянаОсновно училище „Свети Свети Кирил и Методий“Фатме Шабанс. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас, ул. Рила № 30884521255884679566884525762 oudobrapoliana@abv.bgoudobrapoliana.com
4200909РуенДобромирОсновно училище “ Алеко Константинов“Осман Мехмедовс. Добромир, ул. “ Пирин“ №11, общ. Руен, обл. Бургас884846359884673255884846359 ou_dobromir@abv.bgou-alekokonstantinov.iweb.bg
5200910РуенДъскотнаОсновно училище „Климент Охридски“Мийрем Читакул. „Искър“ №388488144059400324884880562884881540oudaskotna@abv.bgoudaskotna.com
6200912РуенЗайчарОсновно училище „Никола Йонков Вапцаров“Диана Ковачевас. Зайчар877042041 877042041 ou_nikolavapcarov@abv.bghttp://nvaptcarov-zaychar.eu/user/login.php
7200915Руенс.ПланиницаОсновно училище“ Никола Йонков Вапцаров“Пламен Енчевс.Планиница,общ.Руен, обл.Бургас, ул.Стара планина № 31884805260 884805260 planinitza@abv.bgou-vapcarov.webnode.com
8200918Руенс. ПросеникОбединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“
Атанаска Стоянова
ул.“Стара планина“ №34885167667 885167667 ou_prosenik@abv.bgoukim-prosenik.cm
9200919Руенс.РазбойнаОсновно училище „Д-р Петър Берон“Вярка Сербезовас.Разбойна893552257 893552257 ourazboina@abv.bghttp://ourazboina.com/
10200920Руенс. РечицаОсновно училище „Антон Симеонович Макаренко“Ереджеб Ереджебс. Речица, общ. Руен, обл. Бургас884151458 884151458 makarenko_recisa@abv.bgwww.oumakarenko9.webnode.com
11200922Руенс. РъжицаОсновно училище „Иван Вазов“Диана Касабова – Симеоноваул. „Пирин“ № 1884716122594083310884717816 – ЗАС0888889625 счетоводителivazov_rajica@mail.bgou-vazov.net
12200923Руенс. Сини ридОсновно училище „Реджеб Кюпчу“Калбие Хаджиибрахим
с. Сини рид0884843379няма884873336884843379ousinirid@abv.bgwww.ousinirid.com
13200924Руенс. СкалакОсновно училище „Йордан Йовков“Минка Кърмаджиевас. Скалак, ул. Първи май №287697660459412239897412239 ou_skalak@abv.bgwww.ouskalak.idwebbg.com
14200926Руенс. СняговоОсновно училище „Димчо Дебелянов“
Мехмед Смаил
ОУ „Димчо Дебелянов“899745457 899745457 ou_debelyanov@abv.bgou-snyagovo.eu
15200927Руенс.СтруяОсновно училище „Иван Вазов“Анифе Бейтуловас.Струя877039834 89097456889863006ou_struya@abv.bghttp://ou-struya.com
16200928Руенс.ТопчийскоОсновно училище“ Реджеб Кюпчю“Айше Мустафас.Топчийско88404664905944/408805944/4088884962208outopchijsko@abv.bghttp://redjep-kupchu.com
17200929Руенс.ТрънакСредно училище „Димитър Полянов“Гюлсюм Халилул“Хан Аспарух“ №288487335305946/21-6705946/21-67 ou_tranak@abv.bgwww.su-tranak.idwebbg.com
18200930Руенс.ЧерешаОсновно училище „Христо Ботев“Айтен Велиул.“Васил Левски“№5884890573 884890573884063723oucheresha@abv.bgoucherеsha.eu
19200931РуенЛюляковоСредно училище „Отец Паисий“Джеврие Хабилул. „Васил Левски“ № 400884444305 0884444305 – директор0884837964 – зам. директорsou_lulakovo@abv.bgdaskalo.com/paisij
20200932Руенс.РуенСредно училище „Елин Пелин“Таня Петрова
с.Руен, ул. „Първи май“ №12887802068 879631648 su_ruen@abv.bghttp://souruen.com

Leave a Reply

Всички прарва запазени